Doviz Tipi Alış Satış
Dolar
Euro
GBP

Trk Patent Enstits Patent No: 2010/1691
Trk Patent Enstits Faydal? Model No: 263703
Faydal? Model No: 2009/02694 - 2009/02669 - 2008/09716
Sanayi ve Ticaret Bakanl??? Garanti Belge No: 66761
Sa?l?k Bakanl??? UBB seri No: 8699234330018 - 8699234330025
ISO 9001:2008
97/23/EC Bas?nl? ekipmanlar ynetmeli?ine uygun.
Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? Yk. Fen Kur. B?k. 2007 y?l? yap? i?leri birim fiyat tarifeleri Poz No: 108 - 600

mko ler.jpg

MKÖ Nedir?

Kirece Kar?? En Etkili zm...

Manyetik Kire nleyici cihazlar olu?turduklar? manyetik alan ile su ierisinde bulunan kireci fiziksel olarak de?i?ime u?ratarak, paralayan ve bir daha birle?mesini engelleyen cihazlard?r. Bylece kireci etkisiz hale getirerek kirele ilgili btn sorunlar? ortadan kald?r?r.


Devam? >

Nasıl Çalışır?

Kimyasal ?ermez...

Manyetik Kire nleyici cihaz?m?z?n ierisinden su gemesi ile do?al olarak bir manyetik alan olu?maktad?r. Bu manyetik alandan geen ve kire olu?turan znm? ve ask?daki mineraller, yo?un bir manyetik alana maruz kald?klar?ndan baz? fiziksel de?i?ikliklere u?rarlar. Manyetik Kire nleyici; Partikl yk, Partikl bykl?, Kristal yap?, znrlk vb. gibi kire zelliklerinin manyetik alan etkisiyle de?i?mesine neden olur.

Devam? >

Neden MKÖ?

Kire, Makinalar?n?za ve Tesisat?n?za Zarar Verir...

Kire ve pas suyla temas halinde bulunan her trl tesisat ve makine iin ok zararl?d?r. ama??r makinesi, bula??k makinesi, kombi, ?ofben elektrikli su ?s?t?c?s?, ay kahve makinesi vb. gibi pahal? ev makinelerinizin Kire yznden verimleri d?er ve i?levleri kaybolur. Bu makinelerin tamirat? ise son derece can s?k?c? ve masrafl? i?lerdir.


Devam? >

Kullanım Alanları?

Suyun Oldu?u Her Yerde...

ama??r Makineleri, Bula??k Makineleri, Sulama Sistemleri, Havuzlar, Radyatrler, Kalorifer Kazanlar?, E?anjrler, Boylerler, Sterilizasyon Cihazlar?, Laboratuar Cihazlar?, Termik Santraller, imento Fabrikalar?, Un Fabrikalar?, ?eker Fabrikalar?, Hidroelektrik Santraller, Mand?ralar, Tavuk & rnleri retim Tesisleri, St rnleri retim Tesisleri, k?sacas? suyun bulundu?u her yerde kullan?labilinir.

More Info