Kire, kapal? devre sistemlerde en son noktada toz veya ayran?ms? ?ekilde kalacakt?r.

MK kireci yok etmez, etkisiz hale getirir!
Manyetik Tutucular

Manyetik Tutucular sisteminizdeki manyetik parac?klar? yakalamak ve tutmak zere dizayn edilmi?tir. Metalik oksitleri sistemden uzakla?t?r?r. ? k?sm?na, ?arj veya elektrik gerektirmeyen do?al m?knat?slar monte edilmi?tir. Bu nedenle, d??ar?dan herhangi bir g kayna?? gerektirmez.

  • Bak?m? kolayd?r,
  • Elektrik, yak?t sarfiyat? gerektirmez,
  • Metalik oksitleri sistemden uzakla?t?r?r,
  • retim verimini artt?r?r,
  • rn kalitesini artt?r?r,
  • Su ve ya?lama hatlar? iin idealdir,
  • Aksama sresini azalt?r,
  • Temizli?i olduka kolayd?r.

Boru hatlar?ndaki yabanc? maddeleri tutar. Maliyeti olduka yksek olan pompa, saya, vana ve benzeri mekanik ekipmanla ucuz bir koruma sa?lar. Tm modellerde i k?s?mda bulunan bir kafes akan suyun ierisindeki yabanc? maddeleri tutar. Y Manyetik Tutucular, vana veya bo?alt?m ?k???ndaki t?pan?n a?lmas?yla kolayca temizlenir.

 
More Info