Fazla miktarda vcuda al?nan Aluminyum beyin hcrelerine zarar verir. Alzheimer ve Parkinson Hastal?klar?na sebep olur.

Kaynak: Free Drinking Water

Bas?nda Biz
Gazetelerde hakk?m?zda ?kan haberler.

Habertire de Akua Manyetik Kire nleyici ile ilgili ?kan haberi okumak iin t?klay?n?z.
Gne? enerjisi teknolojileri dergisinde Akua Manyetik Kire nleyici ile ilgili ?kan haberi okumak iin t?klay?n?z

 
More Info