Fazla miktarda vcuda al?nan Aluminyum beyin hcrelerine zarar verir. Alzheimer ve Parkinson Hastal?klar?na sebep olur.

Kaynak: Free Drinking Water

rn Resimleri
1/2"-3/4"K Uzunluk= 10 cm
3/4"S Uzunluk= 12 cm
3/4"B Uzunluk= 15 cm

 
More Info